CzechAccelerator 2011-2014 ocenil spoločnosť Ki-Wi Digital ako najúspešnejšiu firmu projektu

019-1-720x479

Ohodnotené tri najlepšie spoločnosti v projekte| Projekt podporil čiastkou takmer dvadsať štyri miliónov korún celkom 39 spoločností | Chystá sa spustenie CzechAccelerator 2.0 v roce 2015

Agentura CzechInvest usporiadala 17. 9. 2014 v priestoroch inkubátoru Wayra záverečnú konferenciu projektu CzechAccelerator 2011-2014. Konferencie so zahraničnými hosťami, zhodnotila projekt na podporu inovatívnych spoločností ako veľmi prínosný. Zúčastnené firmy získali celú škálu skuseností a dokázali využiť príležitosti a presadiť svoje projekty a produkty v zahraničí. Medzi najúspešnejšími firmami, ocenenými v projekte CzechAccelerator 2011-2014, sú společnosti Ki-Wi Digital, ImageMetry a Idea RS. Celkovo pomohol CzechAccelerator 2011-2014 firmám k rozvoju čiastkou takmer dvadsať štyri miliónov korún. V druhej polovici roka 2015 je plánovaný ďalší naväzujúci projekt – CzechAccelerator 2.0.

Na konferencií boli zhodnotené výsledky projektov a úspechy firiem. Spoločnosti uzavreli viac ako 30 partnerstiev a dohôd o spolupráci, podali 10 patentových prihlášok či ochranných známok, založili zahraničné pobočky, zúčastnili sa a vyhrávali prestížne súťaže najmä v Amerike a Singapure a v neposlednom rade získali neoceniteľné skúsenosti, kontakty a spätnú väzbu od profesionálov z danej oblasti. „CzechAccelerator 2011-2014 hodnotíme ako veľmi úspešný projekt, ktorý dokázal konkrétne pomôcť 39 českým firmám presadiť sa na globálnom, vysoko konkurenčnom trhu,“ hovorí Ing. Ondřej Votruba, ktorý je poverený riadením agentúry CzechInvest a dodává: „Veríme, že rovnako tak úspešná bude aj nová verzia projektu CzechAccelerator 2.0, ktorý by sa mal rozbehnúť v druhej polovici roka 2015. Agentúra CzechInvest bude naďalej podporovať mladé a nádejné české firmy.“

CzechAccelerator sa dočká niekoľkých zmien a vylepšení, a to najmä na základe spätnej väzby od samotných účastníkov a taktiež získaných skúseností v priebehu štvorročného pôsobenia. Výberový proces spoločností bude obohatený o tzv. Bootcamp alebo niekoľkodenné intenzívne školenie, ktoré za účasti zahraničncýh a českých expertov zaistí výber tých najlepších spoločností a súčasne tieto firmy pripraví na pobyt v zahraničí. „Plánujeme pokračovať v destináciach v USA a Singapure. V Európe uvažujeme o Londýne“, zaznelo v priebehu prezentácie Mgr. Luboše Matějky, ktorý je poverený riadením odboru podpory investičných projektov. Agentúra CzechInvest bude podporovať start-up spoločnosti a nádejných mladých podnikateľov aj prostredníctvom ďalších projektov, seminárov, workshopov, networkingových akcí zameraných na podporu podnikavosti.

Zahraničné aj domáce osobnosti start-upovej scény podobné projekty vítajú

Zaujímavé skúsenosti a príbehy firiem, ktoré sa zúčastnili projektu, na konferencií doplnili taktiež zástupci zahraničných inkubátorov a iných inštitúcii, ktorí s projektom CzechAccelerator 2011–2014 spolupracovali od počiatku, napr. Alfredo Coppola, CEO inkubátoru US MAC ze Silicon Valley a Christa Bleyleben, riaditeľka spoločnosti MassGlobal Partners. Súčásťou konferencie bola taktiež diskuzia na tému potrebnosti akcelerátorov a inkubátorov, ktorej sa zúčastnili Lenka Kučerová z inkubátoru Wayra, Jiří Beneš z investičnej spoločnosti 3TS Capital Partners a Jaroslav Gergič zo spoločnosti GoodData. Diskutujúcí sa zhodli na tom, že je nevyhnutné ukazovať úspešné prípady českých firiem v zahraničí, napr. úspech Cognitive Security. Firmy vďaka tomu získajú medzinárodný prehľad, porovnajú sa so svetovou konkurenciou v obore a taktiež prenášajú svoje poznatky medzi miestnu podnikateľskú komunitu.

Najlepšie firmy ocenené v projekte CzechAccelerator 2011-2014

O svoje dojmy a skúsenosti sa na konferencí podelili aj samotní účastníci projektu, z ktorých boli ocenené tri najúspešnejšie firmy.

1. miesto – Aplikácia pre seniórov OSCAR

„Prvé miesto z ocenených firem nás veľmi teší, máme obrovskú chuť pokračovať, prostredie akcelerátoru a inkubátoru je natoľko motivujúce, že CzechAccelerator nám pomohol začať a rozbehnúť naše nápady a my v nich budeme určite pokračovať,“ hovorí k oceneniu Tomáš Posker, manažer inovácií spoločnosti Ki-Wi Digital s.r.o. Pôvodne brnenský start-up dnes pôsobí okrem Brna taktiež v Prahe a USA. Spoločnosť prerazila na trh s aplikáciou pre tablety a smartphony Oscar, ktorá je určená seniórom a v současnej dobe má svojich spokojných užívateľov aj v Amerike (www.oscar-care.com).


2. miesto – Forenzná analýza digitálnych fotografií

Druhé miesto v ocenení najlepších firiem získala pražská spoločnosť ImageMetry s.r.o. (Verifeyed.com) ktorá sa do projektu CzechAccelerator 2011-2014 prihlásila s produktom slúžiacim k forenznej analýze digitálnych technologií. Spoločnost získala niekoľko prestížnych ocenení (súťaž Next Idea, Česká hlava 2012). CzechAccelerator 2011-2014 pomohl firme nájsť spôsob, ako komercionalizovať svoje produkty a dnes má firma, okrem pobočky v USA, niekoľko obchodných a strategických partnerstiev. ImageMetry s.r.o. získala zakázky od veľkých firemných klientov, najmä bánk a poisťovní v ČR aj v Severnej Amerike.

3. miesto – Cloudové riešenie pre stavebné statické výpočty a analýzu stavebných konštrukcií

Na tretej priečke ocenených firiem sa umiestila brnenská spoločnost IDEA RS s.r.o., www.idea-rs.com, ktorá vyvíja a predává software pre statické výpočty a analýzu stavebných konštrukcií. Unikátny produkt umožňuje projektantom pri navrhování stavieb využívať software odkiaľkolvek prostredníctvom webu. Vďaka zapojeniu sa do CzechAcceleratoru 2011-2014 firma uzavrela dohodu o spolupráci s miestnym partnerom v Singapure, podala patentovú prihlášku a pokračuje v byznyse aj napriek veľkej globálnej konkurencí po celej Európe a v Singapure. V súčasnej chvíli firma uvažuje o vstupe investora pre ďalší rozvoj podnikania.

Záverečná konferencia projektu uskutočnila v inšpiratívnom prostredí inkubátoru Wayra na Václavskom námestí. Mediálnym partnerom konferncie bola Lupa.cz. Konferenciu moderoval novinár pohybujúci sa v start-upovom prostredí Vojta Bednář.

Ďalšie informácie o konaní sa konferencie vrátane, prezentácí videí a fotiek budú k dispozícii na stránkach projektu www.czechaccelerator.cz a sociálnyhc sieťach agenúry CzechInvest.

Projekt CzechAccelerator pomáha už štvrtým rokom inovatívnym firmám získať skúsensoti s podnikaním na vyspelých zahraničných trhoch.

Zdroj: CzechInvest

Naspäť na výpis noviniek

Hore