Komunikácia s robotníkmi vedie k ich vyššej angažovanosti a lepším výkonom

026-1-720x379

Johns Manville Slovakia a.s. sa zaoberá výrobou skleneného vlákna a je súčasťou globálnej skupiny rovnomennej spoločnosti existujúci už vyše 150 rokov. 900 pracovníkov slovenského závodu pôsobí prevažne vo výrobe.

Management spoločnosti na základe diskusií so zamestnancami zistil, že robotníci vo výrobe sú nedostatočne informovaní a angažovanie v interných záležitostiach spoločnosti. Uvedomil si, že pre dlhodobý úspech ich organizácie je kľúčové, aby robotníci dostávali informácie včas a mali pocit spolupatričnosti s firmou.

Výzvou bolo nájsť vhodný aj odolný nástroj, ktorý by bol vo výrobe kedykoľvek dostupný a a prezentoval informácie rýchlo a včas. .

Po zvážení rôznych variantov bol vybraný interaktívny infokiosek Indoor Practic, v odolnej variante vhodné pre prostredie výroby a s dotykovou aplikácií pre výrobné podniky Ki-Wi Guide, ktorá je napojená na interné informačné systémy.

Výhody implementácie aplikácie Ki-Wi Guide

 1. Zlepšenie komunikácie s robotníkmi
  • jednoduché, rýchle a automatizované zobrazovanie dokumentov, ktoré je nutné dostať k pracovníkom vo výrobnej prevádzke – napr. dôležitá firemné oznámenia, automaticky sťahované z firemného sieťového disku, s ktorým pracujú ľudia z ďalších oddelení podniku (marketing, HR či technické oddelenie)
  • zobrazenie Power Point prezentácií vrátane vložených súborov (napr. videa), ktoré obsahujú nielen výrobné návody a procesy
  • sprístupnenie elektronicky distribuovaných informácií pracovníkom bez prístupu k počítaču
 2. Zvýšenie produktivity a efektivity práce
  • náhrada papierových dokumentov – úspora času a nákladov na tlač a distribúciu – vo veľkom podniku s viac ako piatimi stovkami robotníkov dokáže toto riešenie ušetriť 1 pracovné miesto
  • možnosť identifikácie prístupov k informáciám pomocou identifikačných prostriedkov (zamestnanecké karty, odtlačok prsta)
  • selekcia dokumentov podľa pracovného zaradenia jednotlivých pracovníkov výroby
 3. Zvýšenie bezpečnosti a kvality
  • prezeranie zložiek a dokumentov zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii
  • jednoduché a rýchle zobrazenie núdzových správ, bezpečnostných videí a interných školení

INTEGRÁCIA

Aplikáciu Ki-Wi Guide je možné integrovať so širokou škálou používaných  firemných nástrojov:

 • Kalendár  – napr.outlook  – načítanie dát z firemného kalendára a ich zobrazenie
 • Email – odosielanie e-mailov z infokiosku jednotlivcom či skupinám pracovníkov cez rôzne kategórie napr. anketa, spätná väzba atď.
 • Sieťový disk – zdieľanie fotografií či podobného obsahu uloženého na sieťovom disku
 • Excel – napojenie na dáta z Excelu a ich zobrazenie v zjednodušenej a zrozmiteľnej podobe
 • RSS/XML – napojenie na novinky či aktuality a ich zobrazenie v skrátenej forme v okne pre rýchly výber obsahu
 • Zamestnanci – autentizácia zamestnanca prostredníctvom čipovej karty či odtlačku prsta a následné zobrazenie osobných informacií (osobná výzva, dovolenka, odpracované dni apod.) 
 • Štatistiky – informácie o používaní infokiosku 

Firemná komunikácia je dnes v Johns Manville Slovakia vďaka využitiu moderných digitálnych nástrojov výrazne jednoduchšia a najmä v oblasti dostupnosti osobných informacií dostáva nový rozmer a možnosti.

V súčasnej dobe je nainštalovaných 12 infokioskov a vzhľadom na výsledky projektu presahujúcom očakávania sa plánuje jeho rozšírenie.

Riešenie pre FOXCONN využíva tieto Ki-Wi produkty: Ki-Wi Player, Ki-Wi Server

Naspäť na výpis noviniek

Hore