Nová verzia Ki-Wi Server 4.4 s rozšírenou škálou schopností

Nová verzia Ki-Wi Server 4.4 je výsledkem požiadavkov našich zákazníkov a očakávaní trhu. Prináša väčšiu škálovateľnosť a viac schopností pre efektívnejšie využitie a lepšie cielenie prehrávaného obsahu. Niekoľko nových funkcí a výhod je možné jednoducho a vzdialenie riadiť priamo z Ki-Wi Server.


Kombinácia interaktívneho a statického obsahu

Táto nová funkcia umožňuje kombináciu interaktívneho a statického obsahu na jednej obrazovke. Ponúka užívateľovi možnosť ľubovolne rozdeliť obrazovku na dotykovú a nedotykovú časť. Príkladom využitia novej funkcie môže byť infokiosk pre mesto Aš, ktorý vo svojej hornej a spodnej časti zobrazuje statické informácie pre prehliadanie prehrávaného obsahu (napr. obrázky, videá), ktoré je možné jednoducho aktualizovať a spravovať v Ki-Wi Server. V prostrednej časti infokiosku je interaktívna časť, ktorú je možné ovládať dotykom.

020-1-720x426

Náhľad do Ki-Wi Serveru, kde si užívateľ môže ľubovoľne definovať interaktívnu a statickú časť obrazovky vrátane zobrazovaného obsahu.


YouTube

Vďaka tejto novej funkcii je možné na displeji, tablete či infokiosku prehrať akékoľvek video z YouTube vložením URL adresy do Ki-Wi Server. Stačí vložiť URL adresu a nastaviť kde a na ktorom zariadení sa video prehrá. Táto funkcia umožňuje vyhnúť sa problémom s nepodporovaným formátom videí či zaplnenie úložnej kapacity v Ki-Wi Server.

020-1-720x426

Náhľad do Ki-Wi Serveru, kde si užívateľ môže vložitť URL adresu YouTube videa a vytvoriť tak nové médium.


Power Point

Prostredníctvom Ki-Wi Server je možné jednoducho prehrať akýkoľvek obsah, na príklad video či zvukový záznam, ktorý je súčasťou Power Point prezentácie. Tá sa jednoducho pridá do playlistu v Ki-Wi Server ako médium a nastaví sa jej spustenie na zariadeniach. Túto funkciu uvítajú užívatelia, ktorí sú užívateľsky zdatní v PPT prezentáciah a naopak nie je ich silnou stránkou tvorba samostatných obrázkov a videí.

020-1-720x426


White/Black list

Táto funkcia je vhodná predovšetkým pre interaktívne zariadenia ako sú infokiosky, tablety apod. Vďaka novej funkcii je možné v Ki-Wi Server jednoducho vytvoriť zoznamy povolených/zakázaných webových stránok a priradiť ich tak k jednotlivým zariadeniam, na ktorých bude možné stránky navštíviť alebo nie. Užívateľ tak môže zamedziť prístup k vybraným webovým stránkam, na ktoré majú užívatelia prístup napr. Facebook, IDOS či stránky s nevhodným obsahom. Je tak možné sa jednoducho vyhnúť nedorozumeniam a nepríjemnostiam. 

020-1-720x426

Náhľad do Ki-Wi Serveru, kde si užívateľ môže definovať povolené a blokované stránky.

020-1-720x426

Náhľad do Ki-Wi Serveru – list povolených a zakázaných stránok


Urgentný obsah

Častokrát je nutné sa zaoberať so situáciami, ktoré si vyžadujú urgentné riešenia a to najmä čo najrýchlejšie a najjednoduchšie doručenie určitej informácie, napr. rôzne poplašné či iné dôležité správy. Preto jednou z nových funkcí Ki-Wi Server je “odoslanie urgentného obsahu” na vybrané či všetky zariadenia. Toto je možné v Ki-Wi Server jednoducho nastaviť a “urgentný obsah” odoslať.

020-1-720x426

Náhľad do Ki-Wi Serveru – urgentný obsah

020-1-720x426

Náhľad do Ki-Wi Serveru – plánovanie urgentného obsahu

Naspäť na výpis noviniek

Hore