Význam Digital Signage v marketingovej komunikácii stále rastie

Oblasť Digital Signage získava stále väčšiu dôležitosť v marketingovej komunikácii a marketingovom mixe, ako ukazuje posledný prieskum Out-of-home Video Advertising Bureau Europe (OVAB), Point of Sale, ktorý poznáme zo súčasných konceptov obchodných miest, sa dynamicky rozrastá na Point of Information. Informácie sú proste všade.

Množstvo veľtrhov a výstav sa v súčasnej informačnej dobe skôr zmenšuje, avšak nedávno skončený veľtrh systémových integrátorov a audio-vizuálnej techniky ISE 2015 (Integrated Systems Europe) v Amsterdame ukázal, že patrí medzi tie, ktorých sa to netýka. Dôvodom môže byť práve expozícia Digital Signage, ktorá zaberala už druhú najväčšiu plochu veľtrhu.

Trendy v oblasti Digital Signage pre rok 2015 je možné zhrnúť do niekoľkých kľúčových slov: integrácia, riešenia, znižovanie vstupov a štandardy. Poďme sa na tieto pojmy pozrieť trochu podrobnejšie.

Možno predpokladať, že starostlivosť o Digital Signage bude stále častejšie prechádzať z IT oddelení do marketingu ako plnohodnotná (podstatná) časť marketingového komunikačného mixu. Tento smer kladie dôraz na komplexnosť a jednoduchosť softwaru pre ovládanie Digital Signage.

Integrácia do marketingového mixu však nie je jedinou integráciou. Dodávatelia riešení čelia potrebe prepojiť digitálnu komunikáciu s existujúcimi systémami a využiť informácie v existujúcich databázach. Úspešnosť komunikácie prostredníctvom nástrojov Digital Signage možno doložiť tým, že 95% všetkých Digital Signage sietí (vrátane tých v retailových reťazcoch) sa v roku 2014 rozširovalo. (Toto číslo platí pre západnú Európu. Z nášho regiónu tieto údaje nie sú k dispozícii).

Jednotlivé riešenia nájdeme takmer v každej oblasti in-store komunikácie. Stále populárnejšie sú však centralizované systémy pracujúce s rôznymi typmi zobrazovacích panelov. Centralizácia sa ale neprejavuje len pri displejoch, ale aj u emočného Digital Signage. Snahou je zapojiť všetky zmysly človeka priamo v mieste predaja.

Zaujímavou oblasťou sú tiež riešenia, ktoré prepájajú bežné LCD a LED displeje s energeticky menej náročnými prvkami, ako sú E-Ink displeje. V retaili tento trend zastupujú ESL (Electronic Shelf Labels) alebo, najnovšie, displeje pre povinné zobrazenie informácií o zložení potravín.

Plne v súlade s rastom potenciálu Digital Signage komunikácie ide znižovanie cien vstupov, hlavne hardwaru. Vysoko svietivé ľahké LED panely, ktoré už svojim rozlíšením dobehli LCD displeje, je možné jednoducho zavesiť do výkladu. Stávajú sa tak dnes štandardom mnohých retailových predajní. Dopĺňajú ich LCD s rozlíšením 4K, prípadne 3D displeje bez nutnosti použiť 3D okuliare.

V neposlednom rade bude zaujímavé sledovať, ako sa podarí zaviesť štandardy do Digital Signage komunikácie. Cieľom štandardizácie by malo byť zjednotenie metodológie merania dopadu, formátov obsahu, analytických nástrojov a parametrov technických zariadení. Tlak na štandardizáciu vychádza hlavne z potrieb marketingových oddelení vyhodnocovať a porovnávať efektivitu kampaní.

Digital Signage už nie je technológiou zajtrajška a pre vydarené riešenia ani nemusíte chodiť ďaleko za hranice Slovenska. Výzvou pre retail bude využitie súčasných informácií a vytvorenie inteligentných interaktívnych Digital Signage sietí, ktoré budú personalizovať komunikáciu ku každému zákazníkovi.

Naspäť na výpis noviniek

Hore