Vznik Ki-Wi Digital

Ki-Wi Digital je česká technologická spoločnosť, ktorá od roku 2008 vyvíja a predáva digital signage riešenia rôznym subjektom, od maloobchodných reťazcov, cez reklamné agentúry, až po mestá a obce. Pôsobí v Českej republike s ambíciami pôsobiť globálne, naďalej rásť a rozvíjať sa. V Brne sa podarilo získať vynikajúcich odborníkov z oblasti IT, ktorí vyvinuli a stále zdokonaľujú softwarové produkty pre vzdialené ovládanie, plánovanie obsahu a správu digitálnych obrazoviek vrátane klientských interaktívnych aplikácií.

Impulzom pre vznik tejto spoločnosti bola bakalárska práce vtedy dvadsaťtri ročného študenta Londýnskej Metropolitnej Univerzity, Petra Adamíka, a nadšenie pre digitálne technológie, bezdrôtový internet a reklamu. Druhý zakladateľ, Tomáš Posker, zaistil financovanie u angel investora. Pôvodným zámerom mala byť „digitalizácia“ vonkajších reklamných billboardov s využitím bezdrôtového internetu WiMAX pre posielanie cieleného obsahu.

Na konci roku 2007 zahájilo Ki-Wi Digital spoluprácu s VUT v Brne, odkiaľ vzišli prví vývojári. Skutočnosť, že firmy do digitálnej propagácie nechceli v tej dobe investovať nebola kľúčová, keďže bolo nutné riešiť skôr vývojové otázky, ako obchodné. Postupom času vznikli Ki-Wi Server, čo je opora celého digital signage riešenia. Potom nasledoval Ki-Wi Player a Ki-Wi Kiosk.

Silicon Valley

Veľmi podnetný a prínosný bol pracovný pobyt v americkom Silicon Valley v roku 2012, kam sa Ki-Wi vydalo ako součásť Czech Acceleratoru. Cenné skúsenosti týkajúce sa škálovateľnosti, tvorby MVP, networkingu atp., nebolo všetko, čo pobyt v USA Ki-Wi priniesol. Na konci roku 2012 vznikol v hlave Oldřicha Ešnera, súčasného CTO Ki-Wi, nápad ktorý bol pomenovaný Oscar. Názov tohto nového inovatívneho produktu vymyslel Tomáš Posker. Oscar bol prvým škálovateľným produktom Ki-Wi. Je to aplikácia, ktorá dáva seniorom možnosť zostať v spojení s ľuďmi a službami, ktoré sú dôležité – jednoducho, bezpečne a zábavne.

Súčasný stav

Ki-Wi Digital začala a stále pôsobí ako dodávateľ content management systému pre digital signage s obchodným názvom Ki-Wi Server vrátane súvisiacich klientských aplikácií Ki-Wi Player a Ki-Wi Kiosk.

Z obchodného pohľadu ponúkame digital signage solution – teda kompletné digital signage riešenie, ktoré zahŕňa software aj hardware.

Hore