Štátna správa, mestá a obce

Ušetrite náklady na tlač a čas na zverejňovanie úradných dokumentov.

Štátna správa, mestá a obce

Popis

Sprístupnite úradné, verejné a turistické informácie občanom a turistom.

Digitálna úradná doska (DÚD) slúži na jednoduché zverejnenie stále väčšieho počtu dokumentov. Či už má DÚD formu displeja vo výklade, alebo vonkajšieho kiosku, je nepretržite prístupná, čitateľná aj v nočných hodinách a zároveň zabezpečená proti neoprávnenej manipulácii s dokumentmi.

popis

Čo riešime

 • praha22-71x100 Praha 22
  Mestám, obciam a subjektom verejnej správy uľahčujeme zverejňovanie úradných informácií.

  Ušetríte čaj aj peniaze pri zverejňovaní úradných dokumentov

  Sprístupnite úradné dokumenty aj informácie z webových stránok o meste, okolí, regióne, kraji a štátnej správe prostredníctvom vnútorných alebo vonkajších informačních kioskov. Zvýšte spokojnost občanov a turistov s informačným servisom mesta.

  Bezobslužnosť a neustály prístup

  Informačný kiosk a digitálna úradná doska je neustále prístupná a poskytuje výpis úradných dokumentov podľa zvolených kategórií a vyhľadávanie dokumentov podľa kľúčových slov. Zväčšovanie textu, posun v dokumentoch dotykom a písanie na virtuálnej klávesnici je samozrejmosťou.

  solved-praha

Ďalšie referencie

 • pardubice-85x70
 • tabor-171x40-bw
 • zatec-120x40-bw

Zobraziť referencie

Ako to funguje?

Používanie digitálnej úradnej dosky alebo informačního kiosku je veľmi jednoduché a zvládnuteľné pre každého užívateľa. Vzdialené ovládanie, plánovanie a odosielanie obsahu na displej vo výklade alebo vonkajší informačný kiosk prebieha prostredníctvom Ki-Wi Servera a internetového prehliadača na ľubovoľnom zariadení (PC, MAC, tablet a ďalšie).

 • 1. Nahrať & uložiť

  Nahrajte obrázky, videa, zvuk, animáce, webové stránky a texty. Vytvorte v Ki-Wi Serveri také komponenty, ktoré ukazujú počasie, aktuálne správy, titulky, aktuálny datum a čas a dalšie.

 • 2. Zorganizovať

  Jednotlivé média uživateľ pohodlne zoradí do playlistu. Playlisty je možné taktiež členiť do zložiek a hromadne zasielať na všetky displeje aj vybrané. Ki-Wi Server ponúka možnosť rozdeliť obrazovku na niekoľko obsahovo samostatných a na seba nezávislých častí.

 • 3. Naplánovať

  Ki-Wi Server umožňuje cielenie a plánovánie obsahu kedykoľvek a odkialkoľvek. Ponúka pokročilé dynamické plánovanie s prestnosťou na minúty. Čo, kedy, v akých intervaloch, s akou pravideľnosťou bude zobrazované, môžete jednoducho naplánovať pre každý displej zvlášť.

 • 4. Zacieliť & odoslať

  V Ki-Wi Servery sú zobrazené všetky displeje a ľubovolné výstupné zariadenia. Okamžite môžete vidieť, či je plocha online či offline, aký obsah prehráva a kedy se naposledy spustila. Jednotlivým displejom je možné zasielať ľubovolný obsah, ktorý chcete komunikovať na daných miestach.

 • 5. Spravovať

  Jednoduché vzdielené ovládanie a správa displejov, jednoduchá aktualizácia a prispôsobenie obsahu. Možnosť zastaviť prehrávanie, nastaviť čas vypnutia aj stíšiť hlasitosť prehrávania. Funkcia vzdialeného vypnutia či reštartovania displeja ušetrí Váš čas aj náklady na servisné výjazdy.

  Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

  Hore