Reklamné agentúry

Riešenie účinnej vizuálnej outdoorovej komunikácie.

Reklamné agentúry

Popis

Distribuujte reklamu na vami vybraté displeje. Môžete kedykoľvek meniť, upravovať a aktualizovať obsah a zároveň vzdialene monitorovať prevádzku displejov a interaktívnych kioskov.

popis

Čo riešime

 • solved

  Ki-Wi Server je silný nástroj digitálnej outdoorovej komunikácie v reálnom čase, tzv. Digital Signage. Hlavné prínosy nášho cloudového systému sú:

  1. Rýchlosť a jednoduchosť obsluhy systému
  2. Pokročilé plánovanie a cielenie reklamy
  3. Úspora času – získate viac času na predaj reklamy
  4. Funkcia pre úsporu energie a dátového toku
  5. Úprava hlasitosti prehrávaného zvuku
  6. Vzdialený monitoring displejov
  7. Jednoduché reportovanie a výkazy

  To všetko vzdialene cez internet z jedného miesta.

Ako to funguje?

Vzdialené ovládanie a plánovanie obsahu a zvuku vrátane správy displejov, tabletov a interaktívnych kioskov prebieha prostredníctvom Ki-Wi Servera a internetového prehliadača na ľubovoľnom zariadení
(PC, MAC, tablet a ďalšie).

 • 1. Nahrať & uložiť

  Nahrajte obrázky, videa, zvuk, animáce, webové stránky a texty. Vytvorte v Ki-Wi Serveri také komponenty, ktoré ukazujú počasie, aktuálne správy, titulky, aktuálny datum a čas a dalšie.

 • 2. Zorganizovať

  Jednotlivé média uživateľ pohodlne zoradí do playlistu. Playlisty je možné taktiež členiť do zložiek a hromadne zasielať na všetky displeje aj vybrané. Ki-Wi Server ponúka možnosť rozdeliť obrazovku na niekoľko obsahovo samostatných a na seba nezávislých častí.

 • 3. Naplánovať

  Ki-Wi Server umožňuje cielenie a plánovánie obsahu kedykoľvek a odkialkoľvek. Ponúka pokročilé dynamické plánovanie s prestnosťou na minúty. Čo, kedy, v akých intervaloch, s akou pravideľnosťou bude zobrazované, môžete jednoducho naplánovať pre každý displej zvlášť.

 • 4. Zacieliť & odoslať

  V Ki-Wi Servery sú zobrazené všetky displeje a ľubovolné výstupné zariadenia. Okamžite môžete vidieť, či je plocha online či offline, aký obsah prehráva a kedy se naposledy spustila. Jednotlivým displejom je možné zasielať ľubovolný obsah, ktorý chcete komunikovať na daných miestach.

 • 5. Spravovať

  Jednoduché vzdielené ovládanie a správa displejov, jednoduchá aktualizácia a prispôsobenie obsahu. Možnosť zastaviť prehrávanie, nastaviť čas vypnutia aj stíšiť hlasitosť prehrávania. Funkcia vzdialeného vypnutia či reštartovania displeja ušetrí Váš čas aj náklady na servisné výjazdy.

 • 6. Analyzovať

  Analytický nástroj ponúka interpretáciu získaných dát. Dokáže získavať dáta z interaktívnych zariadení (dotykové panely), kamery, čítačky čiarových/RFID kódov, klávesnice, myši a ďalších. Pomocou kamery môžete sledovať, kto zobrazený obsah videl.

  Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

  Hore