Priemyselné a výrobné podniky

Zlepšite internú komunikáciu a angažovanosť zamestnancov. Doprajte pracovníkom rýchly a prehľadný prístup ku všetkým výrobným postupom a potrebným informáciám.

Priemyselné a výrobné podniky

Popis

Obrazovky, displeje a infokiosky v kanceláriách aj vo výrobe

Pomocou Ki-Wi riešení dostanete k zamestnancom v kanceláriách aj vo výrobe všetky informácie bez toho, že by museli byť práve u svojho počítača alebo vôbec nejaký mali. Pracovníkom môžete zasielať interné výzvy a upozornenia a zvýšiť rýchlosť ich odpovedí či reakcií. Jednoducho ich tiež upozorníte na blížiace sa školenie a rovno ich necháte, nech si vyberú vhodný termín.

Napojením interaktívnych kioskov vo výrobe priamo na váš informačný systém získajú pracovníci okamžitý prístup ku všetkým potrebným informáciám. Od výrobných postupov cez aktuálny prehľad o nevyčerpanej dovolenke až po rozpis zmien. Už sa na ne nebudú musieť pýtať svojich nadriadených a tí tak získajú viac času na svoju prácu.

Pomocou infokioskov môžete od zamestnancov získavať tiež cennú spätnú väzbu – prostredníctvom ankiet, ktoré v systéme jednoducho pripravíte aj vyhodnotíte. Pracovníci bezpochyby ocenia možnosť si prostredníctvom infokiosku zvoliť z jedálneho lístka obed na ďalší deň.

popis

Benefity

Čo vám naše riešenie prinesie?

Jednoduchú správu informácií z jedného miesta

Pripravený obsah môžete v jedinom okamihu jednoducho nahrať alebo aktualizovať niekoľkými kliknutiami z jedného počítača na ľubovoľný počet zariadení. Oznámenie pritom môžete štruktúrovať a konkrétny obsah posielať iba na vybraný okruh zamestnancov. Vďaka tomu šetríte nielen čas, ale máte úplnú kontrolu nad tým, čo vaši zamestnanci vidia.

Prepojenie na informačný systém

Informačné kiosky dokážeme pomocou nášho softvéru prepojiť na dáta z vášho informačného systému. Zamestnanci sa potom k informáciám z neho dostanú bez toho, že by museli mať k dispozícii počítač. Po ruke tak budú mať vždy všetky potrebné podklady, výrobné dokumenty, ale aj informácie o skladových zásobách. Prostredníctvom zamestnaneckej karty sa navyše dostanú k osobným informáciám týkajúcich sa zmien, dovolenky alebo voľby jedla na ďalší deň.

Novú úroveň firemnej kultúry

Dobre realizovaná interná komunikácia môže s pomocou informačných LCD panelov u zamestnancov vytvoriť pocit spolupatričnosti s firmou a účasti na jej úspechu. Je to skvelý nástroj pre rast motivácie a angažovanosti zamestnancov. Kvalitne spracovaný obsah na LCD obrazovkách navyše dobre pôsobí aj na dôležité obchodné návštevy alebo návštevy z centrály.

Spätnú väzbu

Pomocou nášho riešenia môžete vytvárať a rozosielať ankety a prieskumy, ktoré zamestnanci rovno vyplnia. Pomocou online služby následne jednoducho vyhodnotíte výsledky. Rovnako tak môžete zamestnancom posielať rôzne výzvy a prihlášky a požiadať ich o prihlásenie alebo o potvrdenie ich prečítania. Hneď pritom vidíte, kto odpovedal a kto nie.

Případové studie

Ktoré výrobné a priemyselné firmy využívajú riešenie od Ki-Wi?

foxconn-153x22
Zavedenie LCD displejov s internými informáciami pomohlo nadnárodnej IT firme povýšiť firemnú kultúru na novú úroveň. Ako sa jej to podarilo?

Prečítajte si prípadovú štúdiu

johns-manville
Slovenská pobočka svetoznámeho výrobcu skleneného vlákna nahradila pôvodnú papierovú dokumentáciu vo výrobe informačnými kioskami. Vďaka tomu sa jej podarilo významne zvýšiť efektivitu práce. Ako kiosky zavádzala a kedy sa prínos dostavil?

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Ďalšie referencie

  • johns-manville-64x44-bw
  • slovnaft-114x28-bw
  • teplarny-brno-197x50-bw

Zobraziť referencie

    Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

    Hore