Foxconn CZ so svojimi zamestnancami komunikuje pomocou vlastného televízneho kanálu

Česká pobočka medzinárodného výrobcu spotrebnej elektroniky Foxconn CZ je čo do obratu jednou z najväčších firiem u nás. V jej kanceláriách a výrobnom závode v Pardubiciach pracuje bezmála 5000 zamestnancov. Efektívne odovzdávať informácie a komunikovať s takýmto množstvom ľudí nie je jednoduché. Vo Foxconne o tom vedia svoje a aj to bol dôvod, prečo sa v roku 2013 rozhodli do firmy zaviesť informačné LCD panely. K čomu a ako ich používajú?

Firemná kultúra na vyššej úrovni

Na začiatku celého zámeru stál riaditeľ výrobnej divízie Foxconnu, Allan Keown. Nechcel sa uspokojiť s informáciami nepružne odovzdávanými pomocou násteniek ako v minulom storočí. Riešením neboli ani e-maily, ktoré sú obzvlášť v komunikácii s ľuďmi pracujúcimi vo výrobe a bez počítača veľmi neefektívne. Jasnou voľbou tak boli informačné LCD obrazovky. Od ich zavedenia vo firme si Allan Keown sľuboval nielen lepšiu komunikáciu, ale tiež rast firemnej kultúry.

Riešenie nastavené na mieru

Poverení zamestnanci dostali za úlohu vybrať riešenie, ktoré by pre Foxconn znamenalo všetko, čo Allan Keown očakával. „Na základe stanovených kritérií sme vyberali zo siedmich riešení, do užšieho výberu postúpili štyri. Niektoré Digital Signage nástroje mali vybrané oblasti veľmi prepracované. Problém ale bol, že sa produkt nedokázal prispôsobiť našim potrebám. Naopak by sme sa my museli prispôsobiť jemu. Preto sme si vybrali riešenie od Ki-Wi, ktoré bolo otvorené ďalším úpravám a vývoju priamo nám na mieru,” vysvetľuje V. J. Smejkal zo System architecture oddelenia Foxconn CZ.

Ki-Wi pre Foxconn zabezpečovala kompletné riešenie vrátane softvéru aj hardvéru. „Nastavenie softvéru pre naše potreby bolo komplikovanejšie, pretože Ki-Wi je z princípu cloudové riešenie. My sme ale potrebovali, aby všetko bežalo na našom vlastnom serveri. Vďaka veľkej ochote zo strany Ki-Wi sa to ale podarilo zvládnuť a všetko uviesť do stavu, aký sme potrebovali,” opisuje implementáciu pán Smejkal.

Dynamický obsah pre vlastný TV kanál

Vo Foxconne sa rozhodli pojať obsah pre obrazovky ako vlastný televízny kanál “FocusTV” – s jasne stanoveným programom a pravidelnými reláciami ako je HR pre vás, Business News, Sport, National Geographic, Správy pre Pardubice, Dnes na obed, Doprava alebo Športové a kultúrne tipy.

Foxconn LCD panely využíva tiež na informovanie všetkých zamestnancov o aktuálnych a dôležitých novinkách zo života firmy, napr. o chystanej návšteve strategického obchodného partnera alebo o novo nastupujúcom kolegovi. Takéto informácie bežia v priebehu dňa v dolnom pásiku vysielania, podobne ako je tomu u bežných spravodajských kanálov.

Programovú schému a kostru, na ktorej kanál beží, pripravil a nastavil pán Smejkal so svojím tímom. Ten na projekt stále dohliada a pôsobí ako jeho programový vedúci a dramaturg, do rubrík teraz ale pravidelne prispieva asi desiatka ďalších zamestnancov z rôznych oddelení. „Systém Ki-Wi sme nastavili tak, že dokáže obsah prehrávať priamo z adresárov. To znamená, že členovia tímu nahrávajú pripravený obsah do bežných sieťových zložiek firemnej adresárovej štruktúry. Z nich si ich potom už systém Ki-Wi importuje automaticky sám. Vďaka tomu sa oddelilo technické riešenie, ktoré mám na starosti ja, od obsahovej časti,” dodáva pán Smejkal.

Obsah, ktorý naozaj zaujme

Prínosy novej technológie oceňuje nielen vedenie, ktoré jeho prostredníctvom dokáže zamestnancom zasielať dôležité informácie, či už z oblasti obchodu, výroby či HR, ale tiež samotní pracovníci. Tí si na obrazovky a informácie z nich rýchlo zvykli. „Okrem dôležitých a užitočných informácií sa snažíme k ľuďom dostávať aj zábavný obsah. Aby sa mohli na 5 minút zastaviť, vydýchnuť a spoločne zasmiať, čo je pre fungovanie firmy dôležité,” uvádza pán Smejkal.

V súčasnosti Foxconn používa okolo dvoch desiatok obrazoviek, v kanceláriách, v jedálni aj vo výrobe. „Uvažujeme o rozšírení tohto počtu a zaradení obrazoviek aj do ďalších budov a divízií. Zároveň by sme v dohľadnej dobe systém radi viac otvorili všetkým zamestnancom. Chceme, aby každý z nich mohol zo svojho e-mailu poslať informáciu, ktorá sa na obrazovkách zobrazí v páse s aktuálnymi novinkami,” uzatvára pán Smejkal.

Riešenie pre FOXCONN využíva tieto Ki-Wi produkty: Ki-Wi Player, Ki-Wi Server

Hore