Digitálna úradná tabula

Digitálna úradná tabula

Pre obce a štátnu správu
Efektívne riešenie pre automatické zobrazovanie úradných dokumentov a aktualít zverejnených úradmi obcí a štátnej správy.

Popis

 • Digitálna úradná tabuľa je softwarové riešenie pre úrady štátnej správy a samosprávy umožňujúce vyhnúť sa neaktuálnosti a nedostatočnej informovanosti občanov. Vďaka Digitálnej úradnej tabuli sú informácie k dispozícii nepretržite a automaticky bez obavy znehodnotenia respektíve zásahu neoprávnenej osoby. Elektronická úradná tabuľa funguje na akomkoľvek dotykovom LCD displeji alebo vnútornom/vonkajšom infokiosku.

  solved-tescoma

  Výhody implementácie Digitálnej úradnej tabule

  • šetrenie priestoru a nákladov na tlač
  • šetrí čas spojený s povinným zverejňovaním informácií
  • jednoduchá dostupnosť dokumentov aj pre zdravotne postihnutých občanov
  • nepretržite prístupná a čitateľná aj v nočných hodinách
  • aktualizácia vyvesených dokumentov bez zásahu pracovníkov úradu
  • široká škála zobrazených dokumentov
  • ovládanie prispôsobené rôznym vekovým skupinám
  • jednoduché vyhľadávanie dokumentov
  • aktívna vstupná obrazovka
  • prepojenie so spisovými službami Gordic (Ginis), ICZ, Galileo Corporation, Geovap a Triada alebo webovými stránkami inštitúcie
  • zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii s dokumentami

Funkcie

Medzi hlavné funkcie Digitálnej úradnej tabule patrí nepretržité zobrazovanie aktuálnych dokumentov príslušnou inštitúciou. Stačí len pripojenie na internet. Správa a ovládanie obsahu Digitálnej úradnej tabule funguje na princípe vzdialeného ovládania. Elektronická úradná tabuľa zjednodušuje úradníkom komunikáciu s občanmi. 

 • screen1Vstupná stránka

  Na vstupnej stránke sa ponúka možnosť vybrať dotykom dokumenty úradu alebo úradnej tabule. Na displeji sa môžete pohybovať dotykom alebo pomocou šípiek a voliť jednotlivé funkcie.  Pomocou ikoniek lupy je možné približovať a odďalovať zobrazený obsah.

 • screen2Menu

  Po kliknutí na zvolené “Menu” (Úradná doska alebo Úrad) sa užívateľovi zobrazí submenu so zobrazenými zložkami a súbormi úradnej tabule.

 • Vyhľadávanie dokumetov

  Na úvodnej obrazovke sa užívateľovi ponúka vyhľadavácie pole. Po kliknutí do daného poľa sa na obrazovke zobrazí klávesnica, pomocou ktorej je možné zadať vyhľadávaný výraz pre rychlejšie vyhľadanie požadovaných úradných dokumentov.

 • screen4Kategórie dokumentov

  Všetky dokumenty publikované na Elektronickej úradnej tabuli je možné triediť do zložiek zverejnených príslušnou inštitúciou. Všetky sivo zafarbené  sú nedostupné (nezobrazované) dokumenty a farebne vyznačené sú zložky obsahujúce dokumenty zverejnené inštitúciou.

 • screen5Zložky súboru

  Obsah jednotlivých zložiek zobrazí uložené dokumenty. Zobrazené dokumenty sú farebne odlíšené ikonkou podľa daného formátu. Digitálna úradná tabuľa podporuje ukladanie a zobrazovanie množstva formátov (JPG, PNG, HTML, DOC, TXT, DOCX, XLS, XLSX, PPS, PPT, PPTX atď.). Dokumenty sú zoradené od najaktuálnejších po najstaršie zhora nadol. 

 • screen6Detail dokumentu

  Pri zobrazení aktuálneho dokumentu sa v jeho hornej časti zobrazujú detaily dokumentu. Pod detailami sa zobrazí obsah aktuálneho dokumentu, ktorý je možné približovať alebo odďalovať pomocou tlačítka na spodnom ovládacom paneli. Jednotlivé strany je možné posúvať dotykom, alebo taktiež pomocou šípiek na spodnom ovládacom paneli.

 • screen7Informačná plocha

  V dobe nečinnosti Digitálnej úradnej tabule, tj. keď nie je používaná, sa zobrazuje na obrazovke režim sporiča. Aký obsah sa bude na obrazovke v dobe nečinnosti prehrávať, závisí iba na konkrétnom správcovi zariadenia. Na obrázku je príklad obsahu, ktorý je možný v dobe neaktívnosti na Elektronickej úradnej tabuli prehrávať. Obsah je možné vzdialene riadiť pomocou systému Ki-Wi Server.

Referencie

 • ref-globus-1_350x220

  Digitálna úradná tabuľa (aplikácia + kiosk) pre jednoduché a rýchle zverejňovanie úradných dokumentov a aktualít.

 • praha22-orig

  Elektronická úradná tabuľa a vonkajší informačný kiosk pre mestskú časť Praha 22.

Zobraziť všetky referencie

Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

Hore