Ki-Wi Calendar

Ki-Wi Calendar

Pre zasadacie a konferenčné miestnosti
Efektívne riešenie, vďaka ktorému môžete informovať o aktuálnom programe v zasadacích a konferenčným miestnostiach prostredníctvom LCD obrazoviek.

Popis

  • Vďaka Ki-Wi Calendar dokážete vyexportovať informácie o udalostiach pre konkrétny čas a konkrétnu zasadaciu či konferenčnú miestnosť z vášho elektronického kalendára a zobraziť ich na požadovaných LCD obrazovkách. Vaši návštevníci aj zamestnanci tak budú mať prehľad o tom, čo sa v akej miestnosti práve odohráva a aký program ich ešte čaká. Pomocou rozumného rozmiestnenia LCD panelov ich navyše môžete do príslušnej miestnosti elegantne navigovať.

Ako to funguje

  1. Vo svojom kalendári vytvoríte udalosť pre danú miestnosť vrátane názvu a časového úseku. Môžete k nej nahrať aj logo spoločnosti.
  2. Táto udalosť sa následne exportuje do Ki-Wi Serveru, ktorý ju pošle na všetky požadované LCD obrazovky. V nich už bude nainštalovaná aplikácia Ki-Wi Calendar.
  3. Na rôznych obrazovkách pritom môžete zobraziť rôzne udalosti. Pri vchode do budovy nájdu návštevníci centrálny LCD panel s rázcestníkom a kompletným programom, na obrazovke pri konkrétnej miestnosti si potom prečítajú informáciu o tom, čo sa v nej práve deje.
  4. Obsah na obrazovkách je, okrem názvu udalosti, času, miestnosti a loga spoločnosti, možné doplniť aj o šípku, ktorá návštevníkov navedie správnym smerom.

Výhody


01

1. Rýchle zobrazenie

Informácie z vášho kalendára sa s aplikáciou synchronizujú a na LCD obrazovkách sa zobrazujú takmer okamžite.

01

2. Jednoduchá správa

Intuitívne ovládanie a jednoduchý export dát z kalendára do aplikácie.

01

3. Vysoká kompatibilita

Systém zobrazuje informácie z Google kalendára aj z kalendára Microsoft Outlook.

01

4. Vzdialené riadenie

Ki-Wi Calendar umožňuje spravovať a aktualizovať obsah na LCD obrazovkách z jedného miesta.

01

5. Navigácia

Systém umožňuje zobraziť nielen program pre jednotlivé miestnosti, ale aj súhrnný rázcestník vrátane navigácie.‘

01

6. Pre všetky LCD

Ki-Wi Calendar môžete využívať v kombinácii s vlastnými obrazovkami a tabletmi, alebo využiť riešenie na kľúč s displejmi od nás.

Referencie

Spoločnosť využíva Ki-Wi Calendar na informovanie zamestnancov o aktuálnych a nadchádzajúcich udalostiach vo firme. Ich zoznam sa spolu s ďalšou vnútrofiremnou komunikáciou zobrazuje na LCD obrazovkách rozmiestnených v spoločných kancelárskych priestoroch.

Ministerstvo Ki-Wi Calendar využíva na rýchle nasmerovanie návštevníkov zo vstupnej haly do konkrétnej zasadacej miestnosti. Na obrazovkách pri konkrétnych miestnostiach informuje o udalostiach, ktoré sa v nej práve odohrávajú.

    Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

    Hore