Ki-Wi Guide

Ki-Wi Guide

Pre výrobné podniky
Aplikácia na rýchle a jednoduché zobrazovanie potrebných a nutných dokumentov vo výrobe.

Popis

 • Ki-Wi Guide je interaktívna aplikácia určená pre zamestnancov vo výrobnej prevádzke priemyslových a výrobných podnikov. Slúži k digitálnemu zobrazení potrebnej výrobnej dokumentácie a daľších súvisiacich informácií, ako sú napr. bezpečnostné pokyny alebo výrobné postupy a návody. Šetrí náklady na tlač a čas spojený s aktualizáciou a distribúciou takýchto dokumentov na jednotlivé pracoviská vo výrobe, pretože dokumenty se nachádzajú na jednom mieste v digitálnej podobe a stále aktuálne. Pre využívanie aplikácie Ki-Wi Guide priamo vo výrobe je možné zvoliť vhodné hardwarové zariadenie z našej ponuky informačných kioskov.

  solved-tescoma

Funkcie

Nasledujúce náhľady aplikácie Ki-Wi Guide popisujú jej fungovanie na príklade vzorového výrobného podniku.

 • screen1 Vstupná obrazovka

  Vďaka napojeniu aplikácie na sieťový (lokálny) disk vo firme, ako zdroja zobrazovaných informácií, sa jednotlivé zložky na vstupnej obrazovke adekvátne a automaticky menia a pomenovávajú podľa štruktúry sieťového disku.

 • screen2 Výpis dokumentov

  Výberom zložky sa zobrazí jej obsah s jednotlivými dokumentmi v rôznych formátoch.

 • screen3 Detail dokumentu

  Voľbou konkrétneho dokumentu sa zobrazí jeho obsah. Pre detailnejšie a rýchlejšie vyhľadávanie v dokumente je možné použiť integrovanou virtuálnu klávesnicu.

Výhody


01

1. Rýchle zobrazenie

Jednoduché, rýchle a online zobrazovanie dokumentov potrebných vo výrobnej prevádzke.


02

2. Zabezpečenie

Zabezpečené prehliadanie zložiek a dokumentov proti neoprávnenému zaobchádzaniu.


03

3. Jednoduchá správa

Prehľadná a jednoduchá správa zobrazovania a usporiadania zložiek a dokumentov na informačnom kiosku/terminále napojenom na firemný sieťový disk.


4. Prehrávanie

Podpora PowerPoint prezentácií aj akéhokoľvek obsahu umiestneného v prezentáciach  (napr. video).


5. Vzdialená správa

Vzdialená aktualizácia dokumentov z jedného miesta.


6. Priamy prístup

Umiestnenie aplikácie pomocou informačného kiosku/terminálu priamo vo výrobe, najmä pre pracovníkov bez prístupu k počítaču.


7. Úspora

Náhrada papierových dokumentov – úspora času a nákladov na tlač a distribúciu.


8. Identifikácia zamestnancov

Možnosť identifikácie prístupu k informaciam pomocou zamestnaneckých kariet.


9. Potvrdenie

Možnosť individuálnej verifikácie (potvrdenie) prečítania a súhlasu so zobrazovanými informáciami príjemcom a automatické uloženie verifikácie do príslušnej databázy (historické informácie).

Integrácia

Aplikácia Ki-Wi Guide umožňuje integráciu s používanými firemnými nástrojmi ako sú:

 • Kalendár  – napr.outlook  – aplikácia umožňuje načítanie dát z firemného kalendára a ich zobrazenie na infokiosku
 • Email – možnosť odosielania e-mailov z infokiosku jednotlivcom či skupinám pracovníkov cez rôzne kategórie napr. anketa, spätná väzba atď.
 • Sieťový disk – aplikácia taktiež umožňuje spoločný náhľad fotografí či iného obsahu v podporovaných formátoch uloženého na sieťovom disku aj pracovníkom bez prístupu k počítaču
 • Excel – aplikácia sa dokáže napojiť na dáta z Excelu a zobraziť ich z tabuliek v prehľadnej a zrozumiteľnej podobe
 • RSS/XML – napojenie na novinky alebo aktuality a ich zobrazenie v skrátenej forme prostredníctvom okna pre rýchly výber zaujímavých noviniek či aktualít
 • Zamestnanci – aplikácia dokáže autentizovať zamestnancov prostredníctvom napr. čipovej karty či odtlačku prsta a zobraziť personalizované informácie napr. dovolenka, odpracované dni atď.  
 • Štatistiky – aplikácia poskytuje taktiež informácie o používaní infokiosku pre účely spoločnosti

Referencie

 • ref-globus-1_350x220

  Nasadením 12 interaktívnych infokioskov spoločnosť Johns Manville zlepšila komunikáciu s robotníkmi vo výrobe a ich informovanosť.

 • Infokiosk s interaktívnou aplikáciou Ki-Wi Guide pre priemyslový podnik KYB Manufacturing.

 • continental-bw
 • johns-manville-64x44-bw

Zobraziť všetky referencie

  Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

  Hore