Ki-Wi Kiosk

Ki-Wi Kiosk

Pre interaktívne obsah na dosah ruky
Spoľahlivá aplikácia pre zobrazenie obsahu na dotykových displejoch a informačných kioskoch.

Čo dokážete s Ki-Wi Kiosk?

Ki-Wi Kiosk funguje ako zabezpečený internetový prehliadač, ktorý vám na dotykových a v informačných kioskoch umožní zobrazovať len ten obsah, ktorý chete a potrebujete. Užívateľom tak dokážete ponúknuť interaktívny obsah, v ktorom si môžu sami vyhľadávať potrebné informácie. Navigácia a vyhľadávanie je jednoduché a rýchle vďaka nástrojom, ako je virtuálna klávesnica alebo záložky. S pomocou nášho softwaru môžete k informačnému kiosku pripojiť aj ďalšie zariadenia, ako je tlačiareň alebo čítačka čiarových kódov.

Prístup len k relevantným informáciám

Pomocou Ki-Wi Kiosku môžete nastaviť, aby mali užívatelia z informačného kiosku alebo z dotykového displeja prístup len k vami povoleným webovým stránkam či aplikáciám. Software brání chybovým hláškam a systémovým aktualizáciám, rovnako tak je zakázané sťahovanie súborov, čím je zaistená bezpečnosť celého systému. Užívateľom môžete zjednodušiť prístup k informáciám pomocou domovskej stránky so záložkami, modulárnym ovládaním lišty alebo posuvnej virtuálnej klávesnice.

Pripojenie periférnych zariadení

K informačnému kiosku môžete pripojiť tlačiareň alebo čítačku čiarových kódov. Prostredníctvom Ki-Wi Kiosk si užívatelia môžu vytlačiť potrebné podklady alebo si zobrazí informácie o produkte, ktorého čiarový kód bol načítaný. Po načítaní zamestnaneckej čipovej karty ho môžeme využiť aj pre zobrazenie interných informácií smerovaných konkrétnym zamestnancom.

Sporič obrazovky s ďalším obsahom

V spolupráci s našou aplikáciou Ki-Wi Player vám Ki-Wi Kiosk vo chvíli, kedy není kiosek užívateľmi využívaný, umožní zobrazovať ďalší pútavý obsah. Môžú to byť napríklad novinky, obrázky, fotografie, videá či iný propagačný obsah.

Ki-Wi Guide

Aplikácia určená pre zamestnancov v prevádzke priemyselných a výrobných podnikov svojim užívateľom poskytuje prístup k súborom (napr. výrobným postupom či návodom) uloženým na lokálnom disku. V týchto súboroch si môže užívateľ vyhľadávať a zobrazovať detaily jednotlivých súborov. Ki-Wi Guide týmto spôsobom šetrí náklady na tlačenie a čas spojený s distribúciou dokumentov na jednotlivé pracoviská. Zamestnanci majú vždy okamžitý prístup k aktuálnym súborom v digitálnej podobe.

Digitálna úradná doska

Digitálna úradná doska slúži predovšetkým pre oblasť verejnej správy, kde je potrebné občanom pomocou interaktívnych kioskov poskytnúť prístup k informáciám a dokumentom. Aplikácia šetrí náklady na tlačenie dokumentov a čas na ich vyvesenie. Užívatelia majú nepretržitý prístup k informáciám v digitálnej a predovšetkým vždy aktuálnej podobe. Zároveň sa tu stráca riziko znehodnocovania dokumentov či zásahu do nich neoprávnenou osobou.

Vzdialený monitoring a správa

Obsah, ktorý užívateľom na informačnom kiosku zobrazíte prostredníctvom sporiča obrazovky, môžete riadiť a spravovať na diaľku z jedného miesta. Umožňuje to naša aplikácia Ki-Wi Server, vďaka ktorej máte dohľad nad samotnými informačnými kioskami. Napríklad dokážete zistiť, ktoré zariadenie je práve vypnuté a na diaľku ho zapnúť či reštartovať.

Galéria - ukážka v praxi

Ktorí zákazníci využívajú Ki-Wi Kiosk?

Sieť hypermarketov využívá Ki-Wi Kiosk v 33 interaktívnych kioskoch. Pomocou nej rozšíria vernostný program pre svojich zákazníkov do všetkých svojich predajní v Českej republike.

Slovenská pobočka svetového výrobcu skleneného vlákna nahradila pôvodnú papierovú dokumentáciu vo výrobe informačnými kioskami. Vďaka tomu sa jej podarilo zvýšiť efektivitu práce. Nemalú úlohu v tom zohral náš Ki-Wi Kiosk.

  • continental-bw
  • foxconn-bw

    Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

    Hore