Ki-Wi Player

Ki-Wi Player

Na prehrávanie obsahu
Aplikácie na prehrávanie digitálneho obsahu na ľubovoľných digitálnych plochách.

Funkcie

Ki-Wi Player dokáže prehrať obrázky, videá, zvuk, animácie, webové stránky a texty. Prehrá tiež komponenty, ktoré ukazujú počasie, aktuálne správy, titulky, aktuálny dátum a čas a iné. Ki-Wi Player dokáže rozložiť médiá na niekoľko častí pomocou šablón. Výhodou je online aktualizácia a vzdialený monitoring digitálnych plôch, funkcia na úsporu energie a dátového toku, podpora tabletov a mini PC a úprava hlasitosti prehrávača.přehrávače.

 • screen1Multifunkčny prehrávač

  Hlavnou funkciou je prehrávanie širokej škály digitálnych médií, ako sú obrázky, video, audio, web, PDF, PowerPoint, stream. Prehrávať možno obsah orientovaný na výšku či šírku na najrôznejších typoch obrazoviek. Aplikácia je odolná voči výpadkom internetu vďaka lokálnemu uloženiu prehrávaného obsahu.

 • screen2Rozdelenie obrazovky

  Ki-Wi Player ponúka možnosť rozdeliť obrazovku na niekoľko ľubovoľných častí pomocou šablón. Každá časť obsahuje iný prvok, napr. digitálny obsah, aktuálny čas, správy, počasie či bežiaci informačný pruh.

 • screen3Vzdialený monitoring HW

  Vzdialený monitoring digitálnych plôch umožní úplný prehľad o ich stave. Výhodou je online aktualizácia prehrávača.

 • screen4Úprava hlasitosti

  Samozrejmosťou je prehrávanie zvuku, ktorého hlasitosť môže byť vzdialene upravená.

 • screen5Úspora energie

  Vďaka funci pravidelného vypýnania šetrí elektrickú energiu. Umožňuje vzdialené vypnutie/zapnutie displeja či reštartovanie počítača.

 • screen6Úspora času

  Ki-Wi Player umožňuje cielenú komunikáciu, jej podrobné plánovanie a jednoduchú aktualizáciu. Šetrí tak čas na správu a distribúciu obsahu.

Licencie

Funkcie Štart Profi
Playlisty Áno Áno
Videa, obrázky, animácie Áno Áno
Audio a hudba na pozadí Áno Áno
Webové stránky Áno Áno
PowerPoint prezentácie Áno Áno
Adobe Acrobat (PDF) Áno Áno
Šablóny Áno Áno
Aktivity prehrávačov Áno Áno
Pravidelné vypínánie vo zvolenom čase Áno Áno
Vzdialené reštartování zariadení Áno Áno
Podpora webových komponentov Áno Áno
Adresáre a štítkovanie Nie Áno
Stream (médium) Nie Áno
Kampane Nie Áno
TV/satelitné vysielanie Nie Áno
Vysielanie z externej kamery Nie Áno
Časové plánovanie Nie Áno
Reporty Nie Áno

Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

Hore