Ki-Wi Server

Ki-Wi Server

Na správu obsahu
Softvér na vzdialené riadenie a plánovanie obsahu na LCD obrazovkách a interaktívnych kioskoch.

Popis

Vzdialené ovládanie a plánovanie obsahu a zvuku vrátane riadenia displejov, tabletov a interaktívnych kioskov prebieha prostredníctvom Ki-Wi Serveru a internetového prehliadača na ľubovolnom zariadení (PC, MAC, tablet a ďalšie).

 • screen1 Ukladanie médií

  Nahrajte obrázky, videa, zvuk, animácie, webové stránky a texty. Vytvorte v Ki-Wi Serveri taktiež komponenty, ktoré ukazujú počasie, aktuálne správy, titulky, aktuálny dátum aj čas a ďalšie.

 • screen2 Tvorba s práva playlistov

  Jednotlivé médiá užívateľ pohodlne zoradí do playlistu. Playlisty je možné tiež členiť do zložiek a hromadne zasielať buď na všetky displeje, alebo len na vybrané. Ki-Wi Server ponúka možnosť rozdeliť obrazovku na niekoľko obsahovo samostatných a na sebe nezávislých častí. 

 • screen3 Pokročilé plánovanie

  Ki-Wi Server umožňuje cielenie a plánovanie obsahu kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Ponúka pokročilé dynamické plánovanie s presnosťou na minúty. Čo, kedy, v akých intervaloch, s akou pravidelnosťou bude zobrazované, môžete jednoducho naplánovať pre každý displej zvlášť.

 • screen4 Cielenie a odoslanie

  V Ki-Wi Serveri sú zobrazené všetky displeje a ľubovoľné výstupné zariadenia. Ihneď môžete vidieť, či je plocha online či offline, aký obsah prehráva a kedy sa naposledy zapla. Jednotlivým displejom možno zasielať ľubovoľný obsah, ktorý chcete komunikovať na daných miestach.

 • screen5 Ovládanie prehrávačov

  Jednoduché vzdialené ovládanie a správa displejov, jednoduchá aktualizácia a prispôsobenie obsahu, tiež možnosť zastaviť prehrávanie, nastaviť čas vypnutia a znížiť hlasitosť prehrávania sú hlavnými výhodami. Funkcia vzdialeného vypnutia či reštartovania displeja ušetrí váš čas aj náklady na servisné výjazdy.

 • screen6 Analýzy

  Analytický nástroj ponúka interpretáciu získaných dát. Dokáže získavať dáta z interaktívnych zariadení, ako sú dotykové panely, čítačky čiarových/RFID kódov, klávesnice, myši a ďalšie. Pomocou kamery môžete sledovať, kto zobrazený obsah videl.

 • screen7 Užívatelia a užívateľské rozhranie

  Systém je navrhnutý ako viacužívateľský. Správca organizácie môže prideľovať rozdielne rovne oprávnenia ďalším ľuďom, ktorí majú prístup k ovládaciemu prostrediu v Ki-Wi Serveri. Rozhranie Ki-Wi Servera je dynamické s dôrazom na jednoduchú ovládateľnosť. Ovládať ho môžete pohodlne aj z mobilných telefónov či tabletov.

 • screen7 Smart LCD

  Váš obsah môžeme na zariadeniach umiestniť cez propojený počítač alebo priamo – za predpokladu, že je zvolená obrazovka dostatočne „smart“ a má v sebe zabudovaný systém on-chip.

Funkcie

Všeobecné

 • Správa zariadení z webového prehliadača – ovládanie nastavení parametrov obrazoviek cez webovú aplikáciu
 • Vyhľadávanie médií, playlistov, prehrávačov podľa parametrov
 • Prístupové práva užívateľov – možnosť ovládať systém viacerými užívateľmi s obmedzením podľa nastavených rolí
 • Adresáre, značky (tagovánie)
 • Správa organizácií – rozdelenie prehrávačov do autonomných skupín s možnosťou centrálnej správy
 • Zabezpečená komunikácia (HTTPS)
 • Zabudnuté heslo
 • Štatistiky

Obsah

 • Úložisko s náhľadmi obsahu – médiá (audio, video, web, stream, PPTX, PDF, local disk, kiosk)
 • Playlisty – uluženie sekvence médií a možnosť opakovaného použitia
 • Šablóny – vlastné nastavenie rozloženia obrazovky
 • Content delivery network – rýchlejšie sťahovánie
 • Zásobníkový playlist
 • Nahrávanie médií štýlom drag&drop
 • Logovanie prehrávaných médií – uloženie informácií o prehratom obsahu

Plánovanie

 • Plánovací kalendár – možnosť grafického plánovania
 • Statické plánovanie (médiaplán) – špecifitké plánovane v štýle vymedzenia len na pracovné dni, len na dopoludnie,
  len v tomto mesiaci
 • Dynamické plánovanie – špecifitké plánovane v štýle vymedzenia 6x za hodinu bez nutnosti ručného riadenia

Řízení

 • Online zasielanie obsahu – zaslanie obsahu kedykoľvek, bez nutnosti čakať na pravidelný dotaz displeja v prípade,
  že je displej vo vnútornej počítačovej sieti
 • Časová prevádzka zariadenia – možnosť kedykoľvek meniť prevádzkovú dobu displejov jednotlivé dni v týždni
 • Notifikácia o stave zariadenia – upozornenie na stav prehrávača (offline, online)
 • Vzdialený náhľad
 • Urgentné zasielanie obsahu
 • Detailní informácie o zariadeniach – zobrazenie IP adresy, rozlíšenie LCD monitoru, náhľad obrazovky, operačný
  systém

Video

  Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

  Hore