Ki-Wi Server

Ki-Wi Server

Na správu obsahu
Softvér na vzdialené riadenie a plánovanie obsahu na LCD obrazovkách a interaktívnych kioskoch.

Funkcie

Vzdialené ovládanie a plánovanie obsahu a zvuku vrátane riadenia displejov, tabletov a interaktívnych kioskov prebieha prostredníctvom Ki-Wi Serveru a internetového prehliadača na ľubovolnom zariadení (PC, MAC, tablet a ďalšie).

 • screen1 Ukladanie médií

  Nahrajte obrázky, videa, zvuk, animácie, webové stránky a texty. Vytvorte v Ki-Wi Serveri taktiež komponenty, ktoré ukazujú počasie, aktuálne správy, titulky, aktuálny dátum aj čas a ďalšie.

 • screen2 Tvorba s práva playlistov

  Jednotlivé médiá užívateľ pohodlne zoradí do playlistu. Playlisty je možné tiež členiť do zložiek a hromadne zasielať buď na všetky displeje, alebo len na vybrané. Ki-Wi Server ponúka možnosť rozdeliť obrazovku na niekoľko obsahovo samostatných a na sebe nezávislých častí. 

 • screen3 Pokročilé plánovanie

  Ki-Wi Server umožňuje cielenie a plánovanie obsahu kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Ponúka pokročilé dynamické plánovanie s presnosťou na minúty. Čo, kedy, v akých intervaloch, s akou pravidelnosťou bude zobrazované, môžete jednoducho naplánovať pre každý displej zvlášť.

 • screen4 Cielenie a odoslanie

  V Ki-Wi Serveri sú zobrazené všetky displeje a ľubovoľné výstupné zariadenia. Ihneď môžete vidieť, či je plocha online či offline, aký obsah prehráva a kedy sa naposledy zapla. Jednotlivým displejom možno zasielať ľubovoľný obsah, ktorý chcete komunikovať na daných miestach.

 • screen5 Ovládanie prehrávačov

  Jednoduché vzdialené ovládanie a správa displejov, jednoduchá aktualizácia a prispôsobenie obsahu, tiež možnosť zastaviť prehrávanie, nastaviť čas vypnutia a znížiť hlasitosť prehrávania sú hlavnými výhodami. Funkcia vzdialeného vypnutia či reštartovania displeja ušetrí váš čas aj náklady na servisné výjazdy.

 • screen6 Analýzy

  Analytický nástroj ponúka interpretáciu získaných dát. Dokáže získavať dáta z interaktívnych zariadení, ako sú dotykové panely, čítačky čiarových/RFID kódov, klávesnice, myši a ďalšie. Pomocou kamery môžete sledovať, kto zobrazený obsah videl.

 • screen7 Užívatelia a užívateľské rozhranie

  Systém je navrhnutý ako viacužívateľský. Správca organizácie môže prideľovať rozdielne rovne oprávnenia ďalším ľuďom, ktorí majú prístup k ovládaciemu prostrediu v Ki-Wi Serveri. Rozhranie Ki-Wi Servera je dynamické s dôrazom na jednoduchú ovládateľnosť. Ovládať ho môžete pohodlne aj z mobilných telefónov či tabletov.

Licencie

Funkcie Štart Profi
Playlisty Ano Ano
Videa, obrázky, animácie Ano Ano
Audio a hudba na pozadí Ano Ano
Webové stránky Ano Ano
PowerPoint prezentácie Ano Ano
Adobe Acrobat (PDF) Ano Ano
Šablony Ano Ano
Aktivity prehrávačov Ano Ano
Pravidelné vypínánie vo zvolenom čase Ano Ano
Vzdialené reštartovanie zariadenia Ano Ano
Podpora webových komponentov Ano Ano
Adresáre a štítkovanie Ne Ano
Stream (médium) Ne Ano
Kampane Ne Ano
TV/satelitné vysielanie Ne Ano
Vysielanie z externej kamery Ne Ano
Časové plánovanie Ne Ano
Reporty Ne Ano

Video

Nechajte nám kontakt - vymyslíme to spoločne!

Hore